Crizonix

Марка : Crizonix

Цена : 0

сила : 250mg

описание :

Описание на продукта:
Кризотиниб е киназен инхибитор, предназначен за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), който е положителен или положителен по отношение на анапластична лимфом киназа (ALK). Кризотиниб е... Чети повече

ОПИСАНИЕ

Описание на продукта:
Кризотиниб е киназен инхибитор, предназначен за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), който е положителен или положителен по отношение на анапластична лимфом киназа (ALK). Кризотиниб е първата одобрена от FDA биомаркеризирана терапия както за ALK позитивни, така и за ROS1-положителни метастатични NSCLC. Това е единственото одобрено от FDA лекарство за ROS 1 положителен NSCLC.

Индикация: CRIZONIX i е показан за лечение от първа линия на възрастни с ALK-положителни напреднали NSCLC и за лечение на възрастни с предшестващи ALK-положителни напреднали NSCLC и ROS1 (+) NSCLC. Кризотиниб е инхибитор на ALK и ROS1 (с-рос онкоген 1, рецепторна тирозин киназа).