Votrient 200mg – Пазопаниб (Pazopanib)

Марка : Votrient

Цена : 150

сила : 200mg

описание :

За правилно дозиране и продължителност на лечебния курс се посъветвайте с лекаря, който назначава лекарството, изхождайки от индивидуалните особености на пациента.Тази информацията е само за общо- образователни цели и не представлява медицинска или фармацевтична... Чети повече

ОПИСАНИЕ

За правилно дозиране и продължителност на лечебния курс се посъветвайте с лекаря, който назначава лекарството, изхождайки от индивидуалните особености на пациента.Тази информацията е само за общо- образователни цели и не представлява медицинска или фармацевтична препоръка.
Преди да започнете терапия се консултирайте с вашия лекар
Име на препарата: Votrient 200
Активни съставки : Pazopanib
Държава: Индия
Производството на фирмата: GlaxoSmithKline
Опаковка: 30 таблетки

1. Какво представлява Votrient и за какво се използва Votrient е вид лекарство, наречено протеинкиназен инхибитор. Действа като блокира активността на протеини, участващи в растежа и разпространението на раковите клетки. Votrient се използва при възрастни за лечение на: – рак на бъбреците, който е напреднал или се е разпространил към други органи. – определени видове сарком на меките тъкани, това е вид рак, който засяга поддържащите тъкани на тялото.
Може да се намира в мускулите, кръвоносните съдове, мастната тъкан или в други тъкани, които поддържат, заобикалят или предпазват органите. 52 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Votrient Не приемайте Votrient – ако сте алергични към пазопаниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Обърнете се към Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася до Вас. Не приемайте Votrient. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Votrient: – aко имате сърдечно заболяване; – ако имате чернодробно заболяване; – ако сте имали сърдечна недостатъчност или сърдечен удар; – ако преди сте имали колапс на белите дробове; – ако сте имали проблеми, свързани с кървене, кръвни съсиреци или стесняване на артериите; – ако сте имали проблеми със стомаха или червата, като перфорация (пробив) или фистула (образуване на неестествен проход между участъци на червата). Уведомете Вашия лекар, ако нещо от горепосочените се отнася до Вас.
Вашият лекар ще прецени дали Votrient е подходящ за Вас. Може да се наложи да Ви се направят допълнителни изследвания, за да се провери дали сърцето и черният Ви дроб работят правилно. Високо кръвно налягане и Votrient Votrient може да повиши кръвното Ви налягане. Вашето кръвно налягане ще бъде измервано преди да започнете да приемате Votrient, както и докато го приемате. Ако имате високо кръвно налягане, ще бъдете лекувани с лекарства за понижаването му. – Уведомете Вашия лекар, ако имате високо кръвно налягане. Ако ще се подлагате на операция Вашият лекар ще спре приема на Votrient най-малко 7 дни преди операцията, тъй като лекарството може да повлияе на зарастването на раната.
Лечението Ви ще започне отново, когато раната е добре зарастнала. Състояния, за които трябва следите Votrient може да влоши някои състояния или да причини сериозни нежелани реакции, като сърдечни проблеми, кървене и проблеми с щитовидната жлеза. Докато приемате Votrient трябва да следите за определени симптоми, за да се намали рискът от развитие на проблеми. Вижте ‘Състояния, за които трябва следите’ в точка 4. Деца и юноши Votrient не се препоръчва при хора на възраст под 18 години. Все още не е известно колко добре действа лекарството при тази възрастова група.
Също така Votrient не трябва да се употребява при деца на възраст под 2 години от съображения за безопасност. Други лекарства и Votrient Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва билкови лекарства и други лекарства, които се купуват без рецепта. 53 Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Votrient или да повишат риска от развитие на нежелани реакции.
Votrient може също да повлияе действието на някои други лекарства. Такива са: – кларитромицин, кетоконазол, итраконазол, рифамицин, телитромицин, вориконазол (използвани за лечение на инфекции); – атазанавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир (използвани за лечение на инфекция с ХИВ); – нефазодон (използван за лечение на депресия); – симвастатин и вероятно други статини (използвани за лечение на високи нива на холестерола); – лекарства, които намаляват стомашната киселинност. Видът на лекарството, което приемате за намаляване на стомашната киселинност (напр. инхибитор на протонната помпа, H2 антагонисти или антиациди), може да повлияе на това как се приема Votrient. Моля консултирайте се с Вашия лекар или медицинска сестра за съвет.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от посочените по-горе лекарства. Votrient с храна и напитки Не приемайте Votrient с храна, тъй като тя повлиява начина на усвояване на лекарството. Приемайте лекарството най-малко два часа след хранене или един час преди хранене. Не пийте сок от грейпфрут, докато се лекувате с Votrient, тъй като това може да повиши риска от развитие на нежелани реакции. Бременност, кърмене и фертилитет Votrient не се препоръчва, ако сте бременна.
Ефектът на Votrient по време на бременност не е известен. – Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете; – Използвайте надежден метод за контрацепция, докато приемате Votrient и в продължение на поне 2 седмици след спиране на приема, за да избегнете бременност; – Ако забременеете по време на лечение с Votrient, уведомете Вашия лекар. Не кърмете, докато приемате Votrient. Не е известно дали съставките на Votrient преминават в кърмата. Обсъдете това с Вашия лекар.
Пациентите от мъжки пол (включително тези с вазектомия), които имат партньорки, които или са бременни или могат да забременеят (включително тези, които използват други методи за контрацепция) трябва да използват презервативи по време на полов акт докато приемат Votrient и в продължение на поне 2 седмици след приема на последната доза. Лечението с Votrient може да повлияе на фертилитета. Обсъдете това с Вашия лекар. Шофиране и работа с машини Votrient може да има странични ефекти, които биха могли да повлияят способността Ви за шофиране и работа с машини. – Избягвайте шофиране или работа с машини, ако се чувствате замаяни, уморени или слаби, или ако чувствате, че нямате енергия.
3. Как да приемате Votrient Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Колко Votrient да приемате Обичайната доза е две таблетки Votrient 400 mg (800 mg пазопаниб), приети веднъж дневно.
Това е максималната дневна доза. Вашият лекар може да намали Вашата доза, ако развиете нежелани реакции. Кога да приемате Votrient Не приемайте Votrient с храна. Приемайте го най-малко два часа след хранене, или един час преди хранене. Например, може да приемате лекарството два часа след закуска или един час преди обяд. Приемайте Votrient по едно и също време всеки ден.
Поглъщайте таблетките цели с вода, една след друга. Недейте да чупите или разтрошавате таблетките, тъй като това повлиява на начина на усвояване на лекарството и може да повиши риска от развитие на нежелани реакции. Ако сте приели повече от необходимата доза Votrient Ако приемете прекалено много таблетки, свържете се с лекар или фармацевт за съвет. Ако е възможно, покажете им опаковката или тази листовка. Ако сте пропуснали да приемете Votrient Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза в обичайното време. Не спирайте приема на Votrient без да сте се посъветвали Приемайте Votrient толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар.
Не спирайте, освен ако той не Ви е посъветвал. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Състояния, за които трябва да следите Мозъчен оток (синдром на обратима постериорна левкоенцефалопатия, който е мозъчно нарушение). Votrient в редки случаи може да причини мозъчен оток, който може да е животозастрашаващ. Симптомите включват: – загуба на речта; – промяна в зрението; – гърчове (припадъци); – обърканост. Спрете приема на Votrient и незабавно потърсете лекарска помощ, ако получите някой от тези симптоми или ако получите главоболие, придружено с някой от тези симптоми.
Сърдечни проблеми Votrient може да повлияе сърдечния ритъм (удължаване на QT интервала), което при някои хора може да прерастне в потенциално сериозно сърдечно състояние, известно като Torsade de Pointes. Това може да доведе до много ускорен сърдечен ритъм, който да причини внезапна загуба на съзнание. Рисковете от развитие на тези състояния може да са по-високи при хора със съществуващ сърдечен проблем, или при хора, които приемат други лекарства. Докато приемате Votrient ще Ви проследяват за наличие на сърдечни проблеми. – Уведомете Вашия лекар, ако забележите някакви необичайни промени в сърдечния си ритъм, като твърде бързо или твърде бавно биене.
Възпаление на белите дробове Votrient в редки случаи може да причини възпаление на белите дробове (пневмонит), което при някои хора може да е с фатален изход. Симптомите включват задух или кашлица. Докато приемате Votrient, ще бъдете прегледани за проблеми с белите дробове. – Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми. Кървене Votrient може да причини тежко кървене в храносмилателната система (като стомах, хранопровод, ректум или черва), или в белите дробове, бъбреците, устата, влагалището и мозъка, въпреки че това не се случва често.
Симптомите включват: – кръв в изпражненията или черни изпражнения; – кръв в урината; – стомашна болка; – кашлица/повръщане на кръв. Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми. Проблеми с щитовидната жлеза Votrient може да понижи нивата на щитовидния хормон, произвеждан от Вашия организъм. Докато сте на лечение с Votrient ще Ви изследват за това. Замъглено или нарушено зрение Votrient може да причини отделяне или разкъсване на вътрешната обвивка на окото (отлепване или разкъсване на ретината). Това може да доведе до замъглено или нарушено зрение. – Уведомете Вашия лекар, ако забележите някаква промяна във Вашето зрение. 56 Много чести нежелани реакции Те могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти: – високо кръвно налягане; – диария; – гадене или повръщане; – стомашна болка; – загуба на апетит; – загуба на тегло; – нарушаване на вкуса или загуба на вкуса; – възпаление на устата; – главоболие; – туморна болка; – липса на енергия, усещане за слабост или умора; – промени в цвета на косата; – необичайна загуба или изтъняване на косата; – загуба на кожен пигмент; – кожен обрив, при който може да има излющване на кожата; – зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от тези нежелани реакции започне да Ви безпокои. Много чести нежелани реакции, които могат да се наблюдават в кръвните изследвания или изследванията на урината: – повишаване на чернодробните ензими; – понижаване на албумина в кръвта; – белтък в урината; – понижаване на броя на тромбоцитите в кръвта (клетки, които спомагат за съсирването на кръвта); – понижаване на броя на белите кръвни клетки.
Чести нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 пациенти: – лошо храносмилане, подуване, газове; – кървене от носа; – сухота в устата или афти в устата; – инфекции; – необичайна сънливост; – трудно заспиване; – гръдна болка, задух, болка в краката и подуване на краката/стъпалата. Това може да са признаци за кръвен съсирек във Вашето тяло (тромбоемболизъм). Ако съсирекът се откъсне, той може да достигне до белите Ви дробове, което може да е животозастрашаващо или дори с фатален край; – сърцето става по-малко ефективно при изпомпване на кръв към тялото (сърдечна дисфункция); – бавен сърдечен ритъм; – кървене в устата, ректума или белите дробове; – замаяност; – замъглено зрение; – горещи вълни; – подуване, причинено от задържане на течност в лицето, ръцете, глезените, ходилата или клепачите;
– мравучкане, слабост или изтръпване на дланите, ръцете, краката или стъпалата; – кожни нарушения, зачервяване, сърбеж, суха кожа; – нарушения на ноктите; – кожно усещане за парене, боцкане, сърбеж или мравучкане; – усещане за студ, с треперене; – прекомерно потене; 57 – дехидратация; – мускулна болка, ставна болка, болка в сухожилията или гръдна болка, мускулни спазми; – дрезгав глас; – задух; – кашлица; – кашляне на кръв; – хълцане; – колапс на белите дробове и въздухът остава затворен в пространството между белите дробове и гърдите, което често е причина за задух (пневмоторакс). Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от тези нежелани реакции стане обезпокоителна.
Чести нежелани реакции, които могат да се наблюдават в кръвните изследвания или изследванията на урината: – понижена функция на щитовидната жлеза; – отклонения в чернодробната функция; – повишаване на билирубина (вещество, което се произвежда в черния дроб); – повишаване на липазата (ензим, който участва в храносмилането); – повишаване на креатинина (вещество, което се произвежда в мускулите); – промени в нивата на различни други химични вещества/ензими в кръвта. Вашият лекар ще Ви информира за резултатите от кръвните изследвания. Нечести нежелани реакции Те могат да засегнат до 1 на 100 пациенти: – инсулт; – временно намаляване на кръвооросяването на мозъка (миниинсулт); – прекъсване на кръвооросяването на част от сърцето или сърдечен удар (миокарден инфаркт); – кръвни съсиреци, придружени с намаляване на червените кръвни клетки и клетките, участващи в кръвосъсирването. Тези кръвни съсиреци могат да увредят органи като мозъка и бъбреците; – повишаване на броя на червените кръвни клетки; – внезапен задух, особено когато е придружен от остра болка в гърдите и/или учестено дишане (белодробен емболизъм); – тежко кървене в храносмилателната система (като стомах, хранопровод или черва), или в бъбреците, влагалището или мозъка; – нарушение на сърдечния ритъм (удължаване на QT интервала); – пробив (перфорация) на стомаха или червата;
– образуване на неестествени проходи между различни участъци на червата (фистула); – тежки или нередовни менструални цикли; – внезапно остро повишаване на кръвното налягане; – възпаление на панкреаса (панкреатит); – възпален, неправилно функциониращ или увреден черен дроб; – пожълтяване на кожата или бялата част на очите (жълтеница); – възпаление на коремницата (перитонит); – течащ нос; – обриви, които могат да са сърбящи или възпалени (плоски или надигнати пъпки или мехури); – чести движения на червата; – повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина; – намалена сетивност на кожата.
Редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти: – възпаление на белите дробове (пневмонит). 58 Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате Votrient Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте Votrient след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Votrient Активното вещество на Votrient е пазопаниб (като хидрохлорид). Votrient таблетки се предлагат с различно количество на активното вещество. Votrient 200 mg: всяка таблетка съдържа 200 mg пазопаниб. Votrient 400 mg: всяка таблетка съдържа 400 mg пазопаниб. Другите съставки в таблетките от 200 mg и 400 mg са: хипромелоза, макрогол 400, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, полисорбат 80, повидон (K30), натриев нишестен гликолат (тип A), титанов диоксид (E171). Таблетките от 200 mg съдържат също и червен железен оксид (E172). Как изглежда Votrient и какво съдържа опаковката Votrient 200 mg филмирани таблетки са с формата на капсула, розови, маркирани с GS JT от едната страна.