DisclaimerMillion Health Pharmaceuticals

Имената на запазените марки, които се показват на този сайт, са собственост на всеки притежател на запазена марка. Ние не претендираме за принадлежност към или по никакъв начин свързани с нито един производител на предлагани продукти, нито претендираме, че сме свързани или по никакъв начин свързани с притежатели на търговски марки. Продуктите с търговска марка се произвеждат от съответните им притежатели. Производителят на всеки продукт, който продаваме, е ясно видим на уеб страницата, добре идентифициран и показваните изображения (ако съществуват) също така ясно показват името на производителя. В случай че предлагаме маркови продукти, това ще бъде добре рекламирано и обозначено като.

Всички марки, марки и сервизни марки, които се показват на този сайт, принадлежат на съответния собственик

Информацията в уеб сайта www.millionpharma.bg е само за вашите информационни цели и не е заместител на професионални медицински съвети, диагноза и лечение. Не предоставяме медицински съвети и предлагаме да се консултирате с вашия лекар относно въпроси, свързани с каквито и да е медицински състояния. Целта не е съдържанието на уебсайта да обхваща всички употреби, указания, лекарствени взаимодействия, предпазни мерки или нежелани лекарствени реакции. Това е само обща информация и не трябва да се разчита на никаква цел. Той не трябва да се тълкува като съдържащ конкретни указания за конкретен пациент. Ние не носим отговорност за точността и надеждността на тази информация и / или каквито и да било последици, произтичащи от използването на тази информация, включително щети или неблагоприятни последици за лица или имущество, но такива щети или последствия възникват. Няма гаранция, изразена или подразбираща се, по отношение на тази информация.

Съдържанието на нашия уеб сайт се предоставя на база "както е", "както е на разположение", без представяния или гаранции от всякакъв вид. В пълната степен, разрешена от закона, Million Health Pharmaceuticals се отказва от всички декларации и гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за собственост, продаваемост, годност за определена цел и за всякакви стоки, предлагани на или чрез този сайт , Това отхвърляне на отговорност не важи за гаранция за продукти, предлагана от производителя на артикула. Използвайки този сайт, вие се съгласявате, че нямаме никаква отговорност или отговорност, за да определим дали някаква рецепта е подходяща за Вас и не носи отговорност за неблагоприятни последици, които може да страдате от приемането на каквото и да е лекарство. Не се правят никакви гаранции, писмени или устни, и не се поемат задължения, за каквито и да било медицински съвети, които може да Ви бъдат дадени или за каквито и да било рецепта, които можете да предприемете, или каквито и да е услуги или информация, които получавате, като свържете чрез този сайт. Поради чести промени в информацията, ние също не поемаме отговорност за валидността или точността на информацията, съдържаща се в този уебсайт, или уебсайтът millionpharma.bg ще работи без прекъсване или грешка. В никакъв случай Million Health Pharmaceuticals, неговите филиали или някой от техните служители, продавачи или доставчици не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този сайт, съдържанието на този сайт, забавянето или невъзможността да използвате този сайт или по друг начин, възникващи във връзка с този сайт, независимо дали по договор, небрежност или друго изкривяване, дори ако упълномощен представител на millionpharma.bg е бил уведомен или би трябвало да знае на възможността за такива щети. В юрисдикции, които не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за случайни или последващи вреди, такова ограничение не важи за вас. Използването на сайта на millionpharma.bg е на ваш личен риск и ако не сте доволни от сайта www.millionpharma.bg, от съдържанието му или от тези условия, вашето единствено и изключително решение е да преустановите използването на Millionpharma.bg уебсайт.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ПОЛИТИКА:

При изпращането на поръчката ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение на плащането. Можете да видите подробностите за поръчката в своята СМЕТКА.

Millionpharma.bg изпраща лекарство 24-48 часа след получаване на поръчка и потвърждение на плащането. Допълнителен имейл за потвърждение ви изпраща клиента, който включва номер за проследяване на колетни пратки.

В зависимост от подробностите за поръчката, наличността и предпочитанията, ще се опитаме да ви изпратим следващия ден. Аварийните доставки може да не са гарантирани на всички места и зависят от логистиката. Моля, проверете нашето обслужване на клиенти за същото. Също така някои от течните лекарства / продукти може да не се доставят до всички места. Наш помощен персонал може да ви предостави повече подробности, когато бъде попитан.

Ние следваме политика за доставка / доставка на билети. Въпреки че се опитваме да изпратим продуктите навреме, забавянето на доставката не може да бъде изключено. Цените и политиките за доставка подлежат на промяна без предизвестие

МЕДИЦИНСКИ ПРЕКРАТЯВАНЕ :

Million Health Pharmaceuticals изразяват мнения и предоставят информация само. Всички марки, марки и сервизни марки, които се показват на този сайт, принадлежат на съответния собственик. Не препоръчваме никакво лекарство или даване на медицински съвет. Дали лекарството е точно за вас е решение между вас и лекуващия лекар. Съдържанието на този сайт не трябва да замества професионалните медицински съвети, диагнозата или каквото и да е лечение.


“ Не препоръчваме никакво лекарство или даване на медицински съвет ”

“ Изразяваме само мнения и предоставяме информация ”

“ Дали лекарството е точно за вас е решение между вас и лекуващия лекар ”