Правила за поверителностMillion Health Pharmaceuticals

Моля, прочетете внимателно политиката за поверителност на milionpharma.bg. С достъпа до или използването на уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от описаните тук термини и от всички термини, включени като препратка. Ако не желаете да спазвате правилата за поверителност, моля, прекратете незабавно преглеждането, четенето и / или използването на нашия уебсайт. Ако нарушите Декларацията за поверителност, вашето разрешение да използвате този уеб сайт ще бъде автоматично прекратено. Million Health Pharmaceuticals си запазва правото да променя политиката си за поверителност по всяко време без предизвестие. Чрез използването на нашия уебсайт след промяната на неговата декларация за поверителност, вие се съгласявате да приемете тези промени.

1. употреба

Millionpharma.bg се предоставя единствено за използване на Million Health Pharmaceuticals Customers и не може да бъде използвана от никого, включително от обществеността, за друга цел. Ако тази политика за поверителност противоречи по някакъв начин на някое от съществуващите условия, уреждащи отношенията на Million Health Pharmaceuticals с нейните клиенти, тогава тези съществуващи условия ще бъдат под контрола.

2. Лична информация и защита на поверителността онлайн

Личната информация включва цялата информация за лична информация, която ни предоставяте чрез този уебсайт. Million Health Pharmaceuticals ще ограничи разпространението на лична информация. За тази цел Million Health Pharmaceuticals няма да разкрива лична информация на трети страни. Million Health Pharmaceuticals използва лична информация само за вътрешни цели. Million Health Pharmaceuticals допълнително ограничава вътрешния достъп до вашата лична информация на служители, които са изцяло отговорни за обработката и прегледа на Вашата поръчка. Освен ако не се изисква от закона или при изрично писмено съгласие, Million Health Pharmaceuticals няма да споделя лична информация с трети страни за тяхната независима употреба.

3. Инвентаризация и наличност на продукти

Million Health Pharmaceuticals не гарантира количеството на конкретна позиция, посочена на този сайт. Всички поръчки се приемат, потвърждават и доставят в съответствие със стандартната политика за поверителност на Million Health Pharmaceutics. Ако имате въпроси относно стандартната политика за поверителност на Million Health Pharmaceutics, моля, свържете се с Million Health Pharmaceuticals Support no's

Частта от millionpharma.bg, посветена на поръчките и инвентара на продуктите, е динамичен портал в реално време към инвентара на Million Health Pharmaceutical. Следователно информацията, съдържаща се в тази секция на millionpharma.bg, може да се променя в зависимост от получените поръчки, задълженията за доставка и точността на вътрешната документация. С използването на тази част на milionpharma.bg разбирате, че информацията и данните, предоставени, обработвани и доставени от нашите сървъри, постоянно се променят. Million Health Pharmaceuticals не може да гарантира посоченото количество артикули и следователно не може да гарантира, че поръчката ще бъде завършена и изпратена в рамките на определен период от време. Някои елементи могат да бъдат прекратени без предизвестие.