HepBest

Марка : Mylan

Цена : 35

сила : 25mg

описание :

HepBest 25mg  употреби :


Hepbest 25mg таблетка е показана за лечение на хронична HBV инфекция при възрастни с компенсирано чернодробно заболяване.

Hepbest Mylan :

Hepbest 25mg   е ново лекарство за хепатит б и ХИВ лекарство  стартира от Mylan.

 

ОПИСАНИЕ

HepBest 25mg  употреби :
Hepbest 25mg таблетка е показана за лечение на хронична HBV инфекция при възрастни с компенсирано чернодробно заболяване.


Hepbest Mylan :Hepbest 25mg   е ново лекарство за хепатит б и ХИВ лекарство  стартира от Mylan.