Veenat

Марка : Natco

Цена : 275

сила : 400mg

Брой на таблетите : 10 Tablets

АКТИВНИ СЪСТАВКИ : Veenat-Imatinib-400mg

Quick Contact Us

  +91-9940472902

  info@millionpharma.bg

  www.millionpharma.bg

  +91-994-047-2902
  millionpharma
  +91-994-047-2902
  +91-994-047-2902
  millionpharma
  3174376295

ОПИСАНИЕ

За правилно дозиране и продължителност на лечебния курс се посъветвайте с лекаря, който назначава лекарството, изхождайки от индивидуалните особености на пациента.Тази информацията е само за общо- образователни цели и не представлява медицинска или фармацевтична препоръка.
Преди да започнете терапия се консултирайте с вашия лекар
Име на препарата: Votrient 400
Активни съставки : Pazopanib
Държава: Индия
Производството на фирмата: GlaxoSmithKline
Опаковка: 30 таблетки
1. Какво представлява Votrient и за какво се използва Votrient е вид лекарство, наречено протеинкиназен инхибитор. Действа като блокира активността на протеини, участващи в растежа и разпространението на раковите клетки. Votrient се използва при възрастни за лечение на: – рак на бъбреците, който е напреднал или се е разпространил към други органи. – определени видове сарком на меките тъкани, това е вид рак, който засяга поддържащите тъкани на тялото.
Може да се намира в мускулите, кръвоносните съдове, мастната тъкан или в други тъкани, които поддържат, заобикалят или предпазват органите. 52 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Votrient Не приемайте Votrient – ако сте алергични към пазопаниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Обърнете се към Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася до Вас. Не приемайте Votrient. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Votrient: – aко имате сърдечно заболяване; – ако имате чернодробно заболяване; – ако сте имали сърдечна недостатъчност или сърдечен удар; – ако преди сте имали колапс на белите дробове; – ако сте имали проблеми, свързани с кървене, кръвни съсиреци или стесняване на артериите; – ако сте имали проблеми със стомаха или червата, като перфорация (пробив) или фистула (образуване на неестествен проход между участъци на червата). Уведомете Вашия лекар, ако нещо от горепосочените се отнася до Вас.
Вашият лекар ще прецени дали Votrient е подходящ за Вас. Може да се наложи да Ви се направят допълнителни изследвания, за да се провери дали сърцето и черният Ви дроб работят правилно. Високо кръвно налягане и Votrient Votrient може да повиши кръвното Ви налягане. Вашето кръвно налягане ще бъде измервано преди да започнете да приемате Votrient, както и докато го приемате. Ако имате високо кръвно налягане, ще бъдете лекувани с лекарства за понижаването му. – Уведомете Вашия лекар, ако имате високо кръвно налягане. Ако ще се подлагате на операция Вашият лекар ще спре приема на Votrient най-малко 7 дни преди операцията, тъй като лекарството може да повлияе на зарастването на раната.
Лечението Ви ще започне отново, когато раната е добре зарастнала. Състояния, за които трябва следите Votrient може да влоши някои състояния или да причини сериозни нежелани реакции, като сърдечни проблеми, кървене и проблеми с щитовидната жлеза. Докато приемате Votrient трябва да следите за определени симптоми, за да се намали рискът от развитие на проблеми. Вижте ‘Състояния, за които трябва следите’ в точка 4. Деца и юноши Votrient не се препоръчва при хора на възраст под 18 години. Все още не е известно колко добре действа лекарството при тази възрастова група.
Също така Votrient не трябва да се употребява при деца на възраст под 2 години от съображения за безопасност. Други лекарства и Votrient Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва билкови лекарства и други лекарства, които се купуват без рецепта. 53 Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Votrient или да повишат риска от развитие на нежелани реакции.
Votrient може също да повлияе действието на някои други лекарства. Такива са: – кларитромицин, кетоконазол, итраконазол, рифамицин, телитромицин, вориконазол (използвани за лечение на инфекции); – атазанавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир (използвани за лечение на инфекция с ХИВ); – нефазодон (използван за лечение на депресия); – симвастатин и вероятно други статини (използвани за лечение на високи нива на холестерола); – лекарства, които намаляват стомашната киселинност. Видът на лекарството, което приемате за намаляване на стомашната киселинност (напр. инхибитор на протонната помпа, H2 антагонисти или антиациди), може да повлияе на това как се приема Votrient. Моля консултирайте се с Вашия лекар или медицинска сестра за съвет.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от посочените по-горе лекарства. Votrient с храна и напитки Не приемайте Votrient с храна, тъй като тя повлиява начина на усвояване на лекарството. Приемайте лекарството най-малко два часа след хранене или един час преди хранене. Не пийте сок от грейпфрут, докато се лекувате с Votrient, тъй като това може да повиши риска от развитие на нежелани реакции. Бременност, кърмене и фертилитет Votrient не се препоръчва, ако сте бременна.
Ефектът на Votrient по време на бременност не е известен. – Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете; – Използвайте надежден метод за контрацепция, докато приемате Votrient и в продължение на поне 2 седмици след спиране на приема, за да избегнете бременност; – Ако забременеете по време на лечение с Votrient, уведомете Вашия лекар. Не кърмете, докато приемате Votrient. Не е известно дали съставките на Votrient преминават в кърмата. Обсъдете това с Вашия лекар.
Пациентите от мъжки пол (включително тези с вазектомия), които имат партньорки, които или са бременни или могат да забременеят (включително тези, които използват други методи за контрацепция) трябва да използват презервативи по време на полов акт докато приемат Votrient и в продължение на поне 2 седмици след приема на последната доза. Лечението с Votrient може да повлияе на фертилитета. Обсъдете това с Вашия лекар. Шофиране и работа с машини Votrient може да има странични ефекти, които биха могли да повлияят способността Ви за шофиране и работа с машини. – Избягвайте шофиране или работа с машини, ако се чувствате замаяни, уморени или слаби, или ако чувствате, че нямате енергия.
3. Как да приемате Votrient Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Колко Votrient да приемате Обичайната доза е две таблетки Votrient 400 mg (800 mg пазопаниб), приети веднъж дневно.
Това е максималната дневна доза. Вашият лекар може да намали Вашата доза, ако развиете нежелани реакции. Кога да приемате Votrient Не приемайте Votrient с храна. Приемайте го най-мал%B