Xbira

Марка : Cipla

Цена : 425

сила : 250mg

Брой на таблетите : 120 Tablets

АКТИВНИ СЪСТАВКИ : Xbira-Abiraterone-Acetate-250mg

Quick Contact Us

  +91-9940472902

  info@millionpharma.bg

  www.millionpharma.bg

  +91-994-047-2902
  millionpharma
  +91-994-047-2902
  +91-994-047-2902
  millionpharma
  3174376295

ОПИСАНИЕ

За правилно дозиране и продължителност на лечебния курс се посъветвайте с лекаря, който назначава лекарството, изхождайки от индивидуалните особености на пациента.Тази информацията е само за общо- образователни цели и не представлява медицинска или фармацевтична препоръка.
Преди да започнете терапия се консултирайте с вашия лекар
Име на препарата:Xbira 250mg
Активни съставки : Abiraterone acetate
Държава: Индия
Производството на фирмата: Cipla
Опаковка: 120 таблетки

Abiraterone acetate е инхибитор на биосинтезата на андрогените, който действа чрез потискане на ензимния комплекс CYP17. Медикаментът е единствения, който блокира всички места на андрогенна синтеза при рак на простатата – тестиси, надбъбречни жлези и туморна тъкан.
Положителното становище на ЕМА е базирано на резултати от международно, многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано фаза 3 проучване, което доказа, че комбинацията abiraterone acetate 1000 mg дневно плюс prednisone или prednisolone 5 mg два пъти дневно води до намаление на риска за фатален изход с 35.4%, след 12.8 месеца продължителност на терапия и удължава с 3.9 месеца средната преживяемост (14.8 срещу 10.9 месеца), в сравнение с плацебо.
В групата с медикамента са отчетени по-малко скелетни усложнения (дефинирани като патологични фрактури, компресия на гръбначния мозък, необходимост от оперативна интервенция или палиативна лъчетерапия за облекчаване на болковия синдром). Най-честите нежелани странични ефекти на abiraterone acetate са били периферни отоци, хипокалиемия, хипертония и инфекции на пикочните пътища.
Одобрената индикация за приложение на Xbira e „за лечение на mCRPC при възрастни мъже с прогресия на заболяването или след базирана на docetaxel химиотерапия”.
Препоръчваната доза е 1000 mg (четири таблетки по 250 mg) еднократно дневно, която не трябва да се приема с храна. Приемането на таблетките с храна повишава системната експозиция на абиратерон.
Xbiraсе приема с малки дози преднизон или преднизолон. Препоръчваната доза преднизон или преднизолон е 10 mg дневно.