opiniiTrimiteți-vă recenziile

Михаил Стоилов

Най искрена благодарност на мистар Даниил Андреев за неговата отзив4ивост и акуратност! След като преведох сумата през Уестарн Юнион на шестия ден Леналидомида беше в София.Още веднаж БЛАГОДАРЯ!